אכיפה סביבתית

האם אתם מרגישים כי נעשה לכם עול על-ידי הרשויות?

האם ישנה תחושה כי לא חשפו בפניכם מספיק מידע סביבתי חשוב לגבי קיומם של מפגעים בסביבת מקום מגוריכם? האם פניתם בנושא אך נוצרה סחבת של הרשות המוניציפאלית בטיפול במפגע? אנחנו במשרד עו"ד בוקר נשמח לסייע לכם בהתמודדות עם הרשויות ומפעלים הפוגעים ומזהמים את הסביבה בה אתם חיים , נדאג לביצוע אכיפה סביבתית ובקרה של הרשויות על מקורות מזהמים כגון מפעלים בסביבת מקום מגוריכם או בטיפול במפגעים סביבתיים שהרשות עצמה מייצרת וזאת במסגרת חוק אוויר נקי שנחקק בשנת 2008 ונכנס לתוקף החל מתחילת 2011.

חוק זה חל על 150 המפעלים הגדולים במשק – מגזרי תעשיית האנרגיה, המינרלים, הכימיקלים, הפסולת והתעשייה הביטחונית אשר על-פי הוראותיו נדרשים להקים תחנות ניטור לטובת מערך נתוני זיהום ארציים שנתוניו יפורסמו באופן שוטף. כל אחד מהמפעלים הללו מחויב בהנפקת היתר פליטה שפרטיו יהיו נתונים לעיון הציבור והן להערותיו.

היתרי הפליטה מחודשים אחת לכמה שנים. ביטול היתר פליטה, בשל הפרת הוראותיו או מסירת פרטים כוזבים, יביא לסגירתו של המפעל. אנו נדאג לך בקבלת המידע המדוייק ביותר לגבי הפליטות והשפכים שמייצרים מפעלים בסביבת מגוריכם ולפעול באם מתבקש במישרין כנגד חברות ומפעלים מזהמים, ולמנוע או לעכב על-פי חוק מתן רישוי עסק או חידוש ו עד לעמידה בתנאים אותם מכתיב המשרד להגנת הסביבה המייצרים איכות אוויר טובה אשר אינה מסכנת את תושבי האזור ושומרת על קיימותו ועל
אוויר קרקע ומים נקיים.