הסדרי ראיה לילדים

הסדרי ראייה לילדים בין ההורה שאינו משמורן, הנמצאים בחזקתו של ההורה המשמורן, נקבעים על ידי הערכאה השיפוטית אליה הוגשה התביעה להסדרי הראייה, בדרך כלל לאחר קבלת המלצות פקיד/ת סעד.
הסדרי הראייה יכולים להיקבע בהסכמה על ידי שני ההורים, אישור הערכאה השיפוטית, ניתן להסדרי הראייה תוקף של פסק דין. דין פסק דין להסדרי ראיה כדין פסק דין למשמורת, ככל שהעניין נוגע לשינוי הסדרי הראייה, דהיינו, ניתן לשנות פסק דין או הסכם להסדרי ראייה, אם חל שינוי נסיבות המצדיק בדיקה מחודשת של טובת הקטין.

 

הסדרי ראייה מקובלים

ימי חול – הסדרי הראייה המקובלים הם פעמיים באמצע השבוע, משעות אחר הצהריים ועד שעות הערב, בימים ובשעות קבועים. ככל שהילדים גדולים יותר, מתאפשרת לינתם מחוץ לבית ההורה המשמורן, גם בימי חול.
ההורה שאינו ההורה המשמורן, מחזיר את הקטין, לאחר הביקור, ישירות למוסד החינוך. באופן זה, חווים ההורה
והקטין שהייה ממושכת, המאפשרת יצירת קשר עמוק יותר. במקום בילוי קצר בקניון, יכול האב לקחת את הקטין לביתו, להכין עמו שיעורים, להשכיבו לישון, ולהחזירו למחרת למוסד בו מתחנך הילד. סידור זה מסייע להעמקת ויציבות הקשר, בין הקטין להורה שאינו ההורה המשמורן. שבתות ? נהוג לקיים את הסדרי הראייה בכל סוף שבוע שני, בדרך כלל לפני כניסת השבת, ועד מוצאי שבת, או עד יום ראשון, אז יוחזר הקטין ישירות למוסד החינוך. חגים וחופשות ? נהוג לחלק את החופשות לסירוגין, באופן בו הקטינים ישהו עם האם בחג אחד, ושנה שלאחר מכן, יבלו בחג זה עם אביהם, בצורה מחזורית. נסיעה לחו"ל ? בדרך כלל, נסיעה לחו"ל טעונה הסכמה מראש ובכתב של שני ההורים. יש המוציאים, בהסכמה, צו עיכוב יציאה מן הארץ נגד הקטינים, ומבטלים אותו, בכפוף למתן ערבויות על חזרתם של הקטינים ארצה.