הסכמי גירושין

החלטתם להתגרש בהסכם? מה על ההסכם גירושין לכלול?

המטרה העיקרית של הסכם הגירושין הינה לעצב מחדש את התא המשפחתי לאחר פירוקו. חשיבותו של הסכם גירושין טוב הינה ביכולתו לחזות קשיים אשר עלולים להיווצר כתוצאה מהפירוד, ולמנוע התלקחות מחלוקות בעתיד. חשוב לזכור, שכל מקרה מיוחד ומורכב, ועל כן לא ניתן לתת רשימה של כל הסוגיות בהם עוסקים הסכמי הגירושין. מרבית הסכמי הגירושין עוסקים בחמישה נושאים עיקריים:

1. הסכמה לקבלת / ונתינת גט – בדרך כלל, במעמד החתימה על הסכם הגירושין, חותמים הצדדים על בקשה בהסכמה להתגרש בבית הדין הרבני. על בסיס הבקשה נקבע מועד לדיון. במידה והדיינים מתרשמים כי רצון הצדדים להתגרש, יתקיים סידור הגט. חשוב לזכור כי יש לפעול לקביעה מהירה ככל שניתן של מועד דיון בבית הדין הרבני על מנת למנוע מצבים בהם אחד מבני הזוג מתחרט. במקרים אלו, אין די בהסכמתו הראשונית על מנת לכפות עליו גט.

2. רכוש – ההסכם מפרט כיצד יחולק הרכוש, לרבות כל הזכויות שצברו בני הזוג במסגרת הנישואים. חובה לוודא בטרם חתימה על ההסכם, כי ההסכם כולל את כל הנכסים של בני הזוג, וכי לא מתקיים מצב לפיו אחד מבני הזוג הותיר בידיו ממון רב, שעצם קיומו אינו ידוע לבן הזוג השני.

3. מזונות – הצדדים מסכימים על גובה המזונות החודשיים. סכום המזונות צמוד, בדרך כלל, למדד המחירים לצרכן.
במרבית המקרים, ההסכמים עוסקים במזונות ילדים, שכן האישה אינה זכאית למזונות לאחר הגירושין, למרות שאין מניעה שהבעל יקבל על עצמו תשלום חודשי לגרושתו (או להפך). כמובן, שסכום המזונות יכול וישתנה בקרות נסיבות קיצוניות. אולם, חשוב לנסח את סעיפי המזונות באופן שיכללו את כל ההוצאות של הילדים על מנת שלא יטען בעתיד, כי הוצאה זו או אחרת אינה כלולה במסגרת סכום המזונות עליו סוכם.

4. משמורת ילדים והסדרי ראיה – ההסכם מפרט למי מבני הזוג תהיה חזקה בילדים, ומה יהיו הסדרי הראיה להם יהיה זכאי בן הזוג אשר לא קיבל חזקה. כאן, קיימת חשיבות לשריין, בין היתר, מגבלות על מקום מגורים של בני הזוג, שינוי שם הילדים, יציאה מהארץ וכיו"ב.

5. חינוך הילדים – הנושא הופך להיות קריטי כאשר אחד מבני הזוג עובר תפנית קיצונית למשל, חזרה בתשובה או בשאלה, המלווה בניסיון לחנך את הילדים שבחזקתו ברוח אמונתו החדשה. הדברים מובילים להיווצרות פערים ותהום רגשית בין הילדים לבין בן הזוג אשר אינו מחזיק בילדים. על כן, טוב תעשו אם תקבעו בהסכם הגירושין את סוג החינוך שיינתן לילד, את אופי השותפות בקבלת החלטות אלו, את חשיבות כיבוד ההורים וכיו"ב.

אנחנו במשרד עו"ד בוקר נדאג לבנות הסכם הגירושין המכבד את שני הצדדים, שישרת את חלוקת הרכוש, המזונות אם ישנם ילדים והמשמורת בצורה בה את/ה תצאו פחות נפגעים מהמהלך, וילדכם יזכו לקבל את המשמורת והתנאים בטובים ביותר עבורם, והרכוש שצברתם לאורך השנים בעמל יוסדר כך שגם אם יהיה צורך בחלוקתו, הנזק ימוזער עד כמה שניתן.