חוזה השכרת נכס

משרדינו מעניק שיורתים וסיוע בנושאים של הסכמי שכירות לנדל"ן לשם מגורים וכן לעסקים.
ישנה חשיבות רבה להסתייע בעיניים ותובנות משפטיות טרם חתימת ההסכם ובעת חתימתו
בכדי להימנע מסעיפים כובלים כספית ווניודית את השוכר ובכדי לסייע לו להגיע לידי הסכם שכירות אשר
יותאםבאופן מירבי לצרכיו בין אם המדובר במגורים ובין אם המדובר בפעילות עסקית או משרדית.