משמורת 

משמורת ילדים עוסקת ביחסים המשפטיים והמעשיים שבין הורה לילדיו, כגון הזכות של ההורה לקבל החלטות עבור ילדו והחובה של ההורה לדאוג לצורכי ילדיו. בישראל קיימת הבחנה ברורה בין "משמורת משפטית", לבין "משמורת פיזית".

  • משמורת משפטית (או: אפוטרופסות) כוללת את הזכות והחובה לדאוג לכל צרכיו של הקטין (צרכיו החינוכיים, הבריאותיים וכדומה).לפי ההסדר החקיקתי בישראל, הוריו הביולוגיים של קטין הם האפוטרופוסים הטבעיים שלו (סעיף 14 לחוק הקשרות והאפוטרופסות). גם לאחר פירוד של ההורים, שני ההורים נשארים האפוטרופוסים לילדיהם הקטינים, ואחראים במשותף להחליט החלטות בנוגע
    לגידולו,חינוכו ועתידו של הילד, תוך שמירה ודאגה לצרכיו ולשלומו.משמורת פיזית (או: חזקה על הילד) – מתייחסת למקום מגוריו וסידור הלינה הקבוע של הקטין. בישראל, בעת פרידה, לרוב מוגדר עבור הקטין הורה יחיד עליו מוטלת החזקה על הקטין. הביטוי השגור "משמורת ילדים", לרוב מכוון להיבט זה של המשמורת.אנו במשרד עו"ד בוקר נדאג לעשות הכל בבית המשפט, ומחוצה לו בכדי להסדיר את המשמורת על הילדים שאת/ה מבקשים להשיג ונפעל בכל הערכאות המשפטיות שיתבקשו בכדי להשיג זאת כאשר ראיית טובת הילדים והמקום בו יזכו לקבל את כל צרכיהם הפיזיים ונפשיים בצורה הטובה ביותר עומדת תמיד לנגד עיניינו ומנחה אותנו.