נהיגה במהירות מופרזת

נהיגה במהירות מופרזת היא אחת העבירות החמורות על פי פקודת התעבורה כאשר חומרת העונש נקבעת בהתאם לחריגת המהירות מהסטנדרט הקבוע בחוק אשר ביצע הנהג. כמה נתונים מספריים על סטיות תקן במהירות והיקף הדו"ח המשטרתי בהתאמה:

בתחום העירוני:

עד 20 קמ"ש מעל המותר – 250 שקל.
21-30 קמ"ש מעל המותר – 750 שקל (+ 8 נקודות).
31 קמ"ש ומעלה מעל המותר- הזמנה לדין ו-10 נקודות.
בתחום הבינעירוני:
עד 25 קמ"ש מעל המותר – 250 שקל.
26-40 קמ"ש מעל המותר – 750 שקל (+ 8 נקודות).
41קמ"ש מעל המותר ומעלה – הזמנה לדין ו-10 נקודות.

בכל מקרה של זימון לדין, רשאית המשטרה לשלול את רישיון הנהיגה של הנהג ל-30 יום. ניתן להגיש בקשה לביטול הפסילה המנהלית והליך זה שימושי מאוד ומבוצע בשגרה.
על התביעה להוכיח מעל לכל ספק סביר כי הנאשם עבר את העבירה בה הוא מואשם.
במידה והמכשיר היה תקין בעת הפעלתו, צריכה התביעה להראות כי השוטר אשר הפעיל את המכשיר תפעל אותו בהתאם להוראות המכשיר ושאכן בוצעו לגביו כל הבדיקות השגרתיות והמיוחדות לבדיקת תקינותו בהתאם להוראות היצרן.

השוטר יצטרך להעיד בדיון המשפטי על הידע הבסיסי אשר ברשותו, אם הוא יודע לבדוק את המכשיר והאם עשה כן, ובנוסף עליו להציג תעודה שעבר קורס הכשרה במשטרה להפעלת המכשיר.  משרד עו"ד בוקר ידאג לטיפול המשפטי בכרוך מבניית תיק הראיות בדגש על העובדתיות המקלה שיש בעבירה ועד לייצוג בבית משפט בכדי לסייע לך להפחית את חומרת הענישה הן בקנס והן בנקודות או לחילופין שלילת רישיון ומתוך תקווה כי הדברים לא יישנו.