נהיגה בפסילה

מהי נהיגה בפסילה?

נהיגה בפסילת רישיון או ללא רישיון נחשבת על-פי חוקי התעבורה כעבירה חמורה ביותר. סעיף 10 לפקודת התעבורה הינו הסעיף הרלוונטי שמציין את האיסורים השונים לנהיגה ללא רישיון.

האיסורים הקיימות בתחום:
*איסור לנהוג ללא רישיון נהיגה כלל – אדם שנתפס נוהג שכלל לא היה לו רישיון נהיגה על אותו סוג רכב.
*עבירה של נהיגה ללא ביטוח תקף.
*איסור לנהוג רישיון נהיגה שלא חודש
*איסור לנהוג ברכב ללא רשות הבעלים או ללא רשות ממי שהשליטה ברכב בידיו – שבל"ר.

נהיגה ללא רישיון נהיגה כלל: אדם אשר נתפס נוהג ברכב ללא רישיון נהיגה כלל עובר את העבירה החמורה ביותר, שכן, הסבירות היא שהוא אינו יודע לנהוג כלל ברכב ועל כן הוא מהווה סכנה לציבור.
חומרת העבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה כלל נובעת מהעונש הקבוע לצידה מאסר מקסימאלי של שנתיים.

העובדה כי לצד העבירה קבוע עונש מאסר מעניקה הן לתביעה שיקול דעת רחב ומחמיר ביחס לעונשים להם היא עותרת כלפי אדם שהורשע בעבירה זו.
בהתאם לזאת, בתי המשפט נוטים להחמיר בגזרי הדין ונוטים להטיל עונש מאסר גם אם הוא על תנאי בלבד. בהקשר זה יודגש כי מאסר על תנאי הינו רכיב ענישה פלילי אשר גורר אחריו רישום פלילי.

נהיגה עם רישיון נהיגה שלא חודש: חומרת עבירה זו פחותה ולעיתים אף נחשבת ל"עבירה טכנית", שכן במקרים רבים אי חידוש הרישיון נובע מקנסות שלא שולמו עקב מצב כלכלי קשה.יחד עם זאת, לאורך התקופה בה לא חודש הרישיון יש משמעות רבה מבחינת עונשים וכמובן שככל שהמדובר בתקופה ארוכה יותר – כך הפוטנציאל לקבל עונש של פסילת רישיון בפועל גדול יותר. לנהג שנאשם בעבירה זו מומלץ לחדש את רישיון הנהיגה בטרם משפטו ותיקון הפגם יביא להקלה בעונשו.

שימוש ברכב ללא רשות הבעלים: עבירה זו עוסקת במקרה בו אדם נוהג ברכב ללא ידעת הבעלים. אין חשיבות אם מדובר בלקיחת הרכב לזמן מסוים או אם בכוונת הלוקח להשיב את הרכב או לא או אם הנסיעה היתה קצרה והרכב כבר הוחזר לבעליו. למעשה, איסור על שבל"ר הוא מוחלט – אוסר לקחת רכב ללא רשות של חבר, אח או ההורה – גם לא "לסיבוב קצר" או לשם "השאלה".

העבירות הנ"ל מהקלה שבהן ועד למחורה שבדינה ישנו עונש מאסר בפועל מחייבות טיפול של עו"ד המומחה בדיני תעבורה. משרד עו"ד בוקר טיפל מאז הוקם במאות רבות של עבירות תעבורה בכלל, ושל נהיגה בפסילה בפרט וידע לתת את המענה הנכון ולבחון את דרך הבאת העובדות בבית המפשט ובחינת הנסיבות המקלות בכדי לסייע בידיך לצאת מהתסבוכת במינימום ענישה הן מבחינת מאסר, והן מבחינה של קנס ושלילת רישיון בפועל.