נזקי סביבה

הזכות לנהל אורח חיים-מגורים ועבודה בסביבה שהיא נטולת מפגעי רעש, זיהום אוויר קרקע ומים היא זכות בסיסית המגיעה לכל אחת ואחד מאיתנו.

בעידן שלנו ישנם מפגעים רבים העלולים להפר את הזכות הזו כגון מיקום של אנטנות סלולאר הפולטות קרינה אלקטרו-מגנטית ברמות גבוהות, מפעלים בסביבות מגורים הפולטים לאוויר חומרים מזהמים ברמות שהן מעבר לסטנרדט המקובל על-פי חוק, הזרמת שפכי תעשייה ופסולת אל מי התהום מהם אנו שותים ומשתמשים ואל הקרקעות, חברות המייצרות רעש מעבר לרמת הדציבלים הנהוגה בחוק, כל הנ"ל ועוד פוגעים באיזון הטבעי ובזכות שלך לחיות ולעבוד בסביבה נקייה ובריאה, פוגעות בפרודקטיביות שלך, בבריאות וברווחה שלך וכפועל יוצא מזה לטווח הרחוק לעיתים פוגעות בתוחלת החיים.

אנו במשרד עו"ד בוקר מציעים סיוע בתחום דיני הסביבה בכדי להביא קודם כל לידיעת הציבור על קיומם של מפגעים המסכנים את בריאותו, ובכדי לסייע לכם לקיים זכות בסיסית זו של ניהול חיים, מגורים ועבודה בסביבה נטולת מפגעים ומזהמים, סביבה שהיא בריאה ואינה מסכנת את אלו החיים בה. אנו נדאג לטפל במפגעים על-ידי בניית תיקי ראיות, פנייה למקורות המזהמים ובעת הצורך גם בייצוג הולם בבית המשפט בכדי להשיג לכם את הזכות הבסיסית לנשום אוויר נקי, וליהנות ממים נקיים מזיהום, סביבת מגורים נטולת קרינה מסכנת ורעשים בלתי שגרתיים.