עיקולים

מה משמעות עיקול / עיקולים?

עיקול בהגדרתו המדויקת הינו החרמת רכוש על ידי השלטונות במטרה לגרום להחזרת חוב. צו
העיקול ניתן לרוב על ידי בית המשפט ונאכף על ידי מערכת ההוצאה לפועל, אך רשויות שלטוניות כמו עיריות ורשות המסים רשאיות להוציא צווי עיקול גם ללא צו מיוחד של בית המשפט. פירוש המונח עיקול בהוצאה לפועל הוא תפיסת נכס או זכות לקבל נכס השייך לחייב כדי לגבות מהנכסים או הזכויות את החוב.

ישנה הבחנה בין עיקול לפי ההוצאה לפועל לבין עיקול זמני הבא להבטיח כי ניתן יהיה לממש את פסק הדין, כלומר עיקול זמני מבוצע עוד במהלך המשפט וטרם התקבל פסק דין.

על מה ניתן להטיל עיקול/עיקולים? 

עיקול ניתן להטיל על כל נכסי החייב, מנכסי מיטלטלין הכוללים רהיטים וחפצים המרכיבים את תכולת הדירה ורכבו של החייב, ועד נכסי מקרקעין ונכסים פיננסיים שבבעלות החייב ובחזקתו או בחזקת צד שלישי. בכדי שהעיקול נכסי המיטלטלין יהיה בר ביצוע יש לבצע רישום של המיטלטלין הנמצאים בבית. לאחר הרישום מתמנה אחד מהנוכחים בבית לנאמן על הפריטים שנרשמו ומרגע זה אסור לבצע בהם פעולות כמו הוצאתם מהבית וכמובן שלא לבצע מכירה. העובר על איסור זה מסתכן בפלילים.

לסיוג הרשימה יש לציין כי ישנם נכסי מיטלטלין שאסור לעקלם כמו מוצרי מזון שהחייב ניזון מהם, בגדים, כלי אוכל, מיטות, תשמישי קדושה, כלים המשמשים לפרנסתו של החייב, כלים המשמשים נכה וחיות מחמד. בכדי לייעל את תהליך העיקול על רכבים יש להצטייד במספר הרכב ובעיקול על נכס מקרקעין יש לדעת את מספר הגוש והחלקה.

השלבים העיקריים בתהליך עיקול/עיקולים:

לאחר שניתן הצו והוגש לחייב נרשמים ומסומנים פרטי הרכוש ואז ניתן לחייב פרק זמן בו מאפשרים לו לסלק את חובו מבלי שיממשו את העיקול. באם לא עלה בידי החייב לסלק את חובו, נמסרים הפריטים הרשומים לזוכה במטרה לממשם. בדרך כלל ניתנת לחייב התראה לפני מתן צו העיקול אך לעתים קרובות מאפשר בית המשפט את הוצאת הצו במעמד בעל החוב בלבד, וזאת מחשש להברחת נכסים מצדו של החייב.

במטלטלין העיקול מתרחש במקום הימצאם של המיטלטלין, כאמור לעיל, באם זה בביתו במשרדו של החייב על ידי נציגים של ההוצאה לפועל. עיקול של נכסים פיננסיים כגון כספים, תוכניות חיסכון, ניירות ערך וכד' מתבצע באמצעות הודעה לבנקים או גופים אחרים המחזיקים את כספו של החייב. עיקול של נכסים רשומים כגון דירה, מגרש או מכונית יתבצע על ידי רישום אזהרה בגוף האחראי על אותם נכסים – רשם המקרקעין ומשרד הרישוי.

עיקול מצד שלישי על משכורות החייב או חוב עסקי יתבצע על ידי מסירת הודעה לצד שלישי המודיעה שעליו להעביר כספים לארגון ההוצאה לפועל.

כיצד אנו נוכל לסייע לך בפני עיקול המטלטלין:

אנו נגיש בשמך בקשה לבית המשפט לביטול העיקול שהוטל עלייך או בקשה לעיכוב הליכים בצירוף תצהיר כדין ונשיג לך ארכה על פי חוק בכדי לעמוד בהסדרת החוב ובפרישתו עד כמה שניתן בכדי לבטל את רוע גזירת העיקול. כמו כן במידה וכבר עוקלו מביתך מטלטלין אנו נדאג להשיג ארכה על מכירת המטלטלין עד להשגת הסדר חובך על פי חוק.