פסילות מנהליות

מהן פסילות מנהליות וכיצד יש לנקוט בעניין:
קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה, רשאי ליטול מנהג את רישיון הנהיגה שלו,באם יש לו יסוד סביר להניח, שהנהג עבר עבירהשבחוק הוגדרה כעבירה חמורה (עבירה מהעבירות המנויות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה), או שהנהג היה מעורב בתאונת דרכים רגילה או קטלנית. החוק קובע מספר תקופות של פסילה בהתאם לחומרת העבירות כדלקמן:

פסילה למשך ארבעה שבועות במקרה שהנהג עבר עבירת תעבורה חמורה, פסילה למשך 60 ימים במקרה שהנהג היה מעורב בתאונת דרכים. השלב הבא, אחרי שרישיון הנהיגה נלקח, על השוטר לתת לנהג אישור על נטילת הרישיון וזימון להופיע, בתוך שלושה ימים במועד שיקבע, בפני קצין משטרה, לצורך החלטה בדבר פסילת רישיון הנהיגה שלו. כלומר בטרם נשלל רישיונו של נהג
לתקופה ממושכת, יש לתת לו הזדמנות להשמיע את טענותיו. ההליך הזה ניקרא: "שימוע". כאמור, השימוע מתקיים, באחת מתחנות המשטרה, תוך שלושה ימים מיום האירוע. במהלך השימוע, "הקצין הפוסל" אשר עורך את השימוע, משמיע בפני הנהג את החשדות כנגדו. ונותן לנהג הזדמנות
לומר את דברו.

ישנו צורך משמעותי ובסיסי להיוועץ בעורך דין המנוסה בדיני התעבורה טרם הליך השימוע שכן כגודל המוכנות לשימוע ותצורת מתן העדות והראיות כך פוחת הסיכון להכרעת דין אשר תותיר בעקבותיה שלילה ארוכת טווח של רשיון הנהיגה שיכולה לפגוע משמעותית ביכולת להתנייד, לא כל שכן לאלו שרכבם משמש להם לעבודה גם להשתכר. וכן הכנה נכונה לשימוע גם תסייע למזער את הקנס הכספי שעלול להיפסק בהכרעת הדין.