צווי תשלומים

בקשה לצו תשלומים ועיכוב הליכים

בעת פתיחתו של תיק הוצל"פ, יקבל החייב מלשכת ההוצאה לפועל טופס אשר מודיעו כי נפתח נגדו תיק הוצל"פ טופס הנקרא בשם  טופס אזהרה.אזהרה נקבע לחייב צו תשלומים חודשי בהתאם לגובה החוב וע"פ טבלת בית המשפט.  תשלום של הצו הקבוע באזהרה יעכב אך ורק הליך של צו מאסר ולא הליכים אחרים כגון : עיקול בנק,עיקול רכב, עיקול משכורת, עיקול והוצאת מטלטלין, ועוד…

יחד עם זאת, כאשר נפתח לחייב תיק הוצאה לפועל, רשאי הוא להגיש בקשה לצו תשלומים ועיכוב הליכים, כאשר במידה ובקשתו תאושר ע"י ראש ההוצאה לפועל, ייפסק כנגד החייב צו תשלומים ויעוכבו מרבית ההליכים כנגדו כל עוד יעמוד בתשלום החודשי החודשי. זאת ועוד, ע"פ תיקון 19 לחוק ההוצאה לפועל, רשאי החייב להתייצב בכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל שייבחר בתוך 21 יום מיום קבלת האזהרה ולעבור חקירת יכולת  בפני ראש ההוצאה לפועל, אשר רשאי לפסוק לחייב צו תשלומים בהתאם ליכולתו לעכב הליכים כל עוד יעמוד החייב בצו תשלומים זה, ואף במקרים מסוימים רשאי ראש ההוצאה לפועל להכריז על החייב כמוגבל באמצעים ועל איחוד תיקים.

עוד שכדאי לדעת

ראש ההוצאה לפועל רשאי לעכב ולבטל הליכים במקרים הבאים : עיקול בנק,עיקול משכורת עיקול חשבון עובר ושב, עיקול מטלטלין וצו מעצר, אך לרוב לא יעכב ראש ההוצאה לפועל הליכים היורדים לנכסיו של החייב, כגון : רכב, קופת גמל, קרן השתלמות ועוד. מתן החלטה לצו תשלומים ועיכוב הליכים מאת ראש ההוצאה לפועל, יחול רק על תיק הוצאה לפועל הפרטני בלבד, שבו הגיש החייב את הבקשה ולא יעכב או יבטל הליכים כנגד חייב המתנהלים בתיקי הוצאה לפועל אחרים. מאידך, באם יגיש חייב אשר לו מספר תיקים בהוצאה לפועל, בקשה לאיחוד תיקים או מוגבל באמצעים, אזי יעוכבו כנגדו מרבית ההליכים בכל תיקי ההוצאה לפועל (למעט תיק מזונות או תיק משכון).

משרדינו יסייע בידייך בהגשת בקשה לצו תשלומים ועיכוב ההליכים. אנו נגיש בשמך טופס בקשת חייב בצירוף תצהיר מאושר ע"י משרדינו. כמו כן נחתים אותך על כתב ויתור סודיות שיאושר ע"י משרדינו, צילום תעודת זהות + ספח, מילוי שאלון, צירוף כל המסמכים התומכים בבקשה לרבות כל האסמכתאות הנדרשות ומפורטות בכתב ויתור הסודיות.