קנסות תעבורה ודוחות תנועה

רישום של קנסות תעבורה ודוחות תנועה נועד לסייע באכיפת החוק, אשר מטרתו בין היתר להפחית את שיעור תאונות הדרכים ולצמצם את הקטל בכבישים, המהווה את אחת הסיבות העיקריות למוות ופגיעה בחיי אדם בארץ.
אולם, ישנם מקרים בהם ניתנים קנסות תעבורה ודוחות תנועה שלא בצדק וישנם מספר דרכים שונות לבטלם.

תעריפי קנסות תעבורה

כיום קבועות חמש דרגות של דוחות תנועה וקנסות תעבורה אשר שיעורן עומד על:100, 250, 500, 750 ו 1,000 ש"ח.
הקנסות ניתנים בגין עבירות תנועה מהסוגים הבאים:
– שיחה בסלולארי ללא דיבורית: 1000 ש"ח
– יציאה מהרכב ללא אפוד זוהר: 250 ש"ח
– אי חגירת חגורת בטיחות: 250 ש"ח לאדם
– נסיעה באור אדום: 1000 ש"ח
– נהיגה במהירות מופרזת: 750 ש"ח
– אי ציות לתמרור עצור: 250 ש"ח
– אי מתן אפשרות להולכי רגל להשלים חציה בבטחה: 500 ש"ח
– נסיעה ללא רישיונות ותעודות במצב תקין וקריא: 100 ש"ח
– נהיגה בשכרות פסילה של שנתיים.

פרט לשימוש בקנסות תעבורה ודוחות תנועה לצרכי אכיפה ומניעת תאונות דרכים, קיימת שיטת הניקוד בעבירות תנועה, לפיה בגין כל עבירה נצברות נקודות לאורך תקופה של שנתיים. אם במהלך אותן שנתיים הגיע הנהג לצבירה של 12 נקודות הוא יידרש לעבור קורס נהיגה מונעת או מבחן נהיגה נוסף.

שיטת הניקוד נוצרה על מנת להחמיר עם נהגים העוברים על החוק באופן שיטתי ומקבלים קנסות תעבורה ודוחות תנועה רבים,ובמקרים מסוימים הענישה תהיה חמורה ועשויה להגיע עד לכדי שלילת רישיון. אנו מייעצים לכם לפעול מבעוד מועד ולא להגיע למצב של צבירת ניקוד אשר תוביל לנהיגה מונעת או חמור מכך לשלילת רישיון .ייעוץ משפטי נכון, וכן בדיקת כל הראיות מותירה סיכוי למצוא פגם ורבב בדרך אכיפת הדו"ח ובמצבים רבים אף לביטול קנסות ונקודות.

ישנן מספר אפשרויות למקבל קנסות תעבורה ודוחות תנועה:

  1. לשלם את הדוח תוך 90 יום ממועד המצאת הדוח.
  2. בקשה להישפט – יש לשלוח את ספח הבקשה להישפט המצורף לדוח.
  3. להגיש בקשה לערעור תוך 30 יום מקבלת הקנס.
  4. להגיש בקשה לביטול הדוח תוך 30 יום מקבלת הקנס.

לטבלת הניקוד בעבירות תנועה לחץ כאן