שיקים חוזרים

כיצד מתייחס החוק לנושא של שיקים חוזרים?

החוק קובע כי אדם אשר רשם כעשרה המחאות מבלי שיהיה להן כיסוי יוגדר חשבונו כמוגבל בבנק והוא יפול תחת הקטגוריה של לקוח מוגבל. המשמעויות של חשבון מוגבל הינן שאותו אדם אינו רשאי למשוך שיקים מהחשבון הנ"ל, וכן אין הוא רשאי לפתוח חשבונות בהן ישתמש בשיקים לא בבנק זה ולא בבנקים אחרים, כאשר פרק הזמן בו ייחשב החשבון כחשבון מוגבל הינו 12 חודשים. בפרק זמן זה כן יוכל בעל

החשבון לעשות שימוש בכרטיס האשראי שבאמצעותו או למשוך כספים, כל זאת על-פי תיאום עםהבנק בו נמצא החשבון.

יעוץ משפטי בנושא שיקים חוזרים

אם נקלעתם למצב שבו חשבונכם הוגבל בשל שיקים שחזרו אין צורך להילחץ. אנו נרתם וניכנס לתמונה במתן ייעוץ כיצד לפעול ובמתן הערכה מקצועית של מצבכם הכוללת פתרונות משפטיים למצב שנוצר,כגון עיכוב הליכים וכדומה, עד למתן פתרון קבע. החשיבות הרבה של ייעוץ משפטי מקצועי היא בין השאר במנע של החמרת המצב ובנקיטת סנקציות פליליות כנגד בעל החשבון. מנגד, אנו מעניקים ייעוץ משפטי גם לצד הנפגע כתוצאה מהמחאה חוזרת בשל אי כיסוי.

באם קיבלתם שיק ללא כיסוי משרדינו יעניק ייעוץ מקצועי כיצד להתמודד עם הסיטואציה, קרי בדרכים משפטיות כגון פתיחת תיק בהוצאה לפועל או בכל דרך אחרת משפטית קבילה שתיתן מענה מהיר למצוקה.