שירותי גבייה

הגבייה הינה אחד מהאקטים החשובים ביותר לקיומו של הארגון. חברה יכולה להציע מוצר מעולה, שירות אמין יעיל ומהיר מאין כמוהו, וגם להצליח ולתמחר זאת במחיר אשר מותיר אותה עם רווחיות יפה.

אבל אם הגבייה של החברה לא תנוהל כיאות והכסף שלה הנמצא בידיהם של לקוחותיה לא ייגבה במהירות הרצויה הדבר עלול
לפגוע בתזרים המזומנים של החברה וביכולתה לנהל עצמה כלכלית, לשלם לספקיה ולבנקים, שלא לדברעל פיתוח והשקעה כספית בעתידה. כל אלה נפגמים ואף גורמים ללא מעט חברות חלקן מעולות להיפגע תזרימיתואף לפשוט רגל.

משרדינו מציע לכם שירותי גבייה יעילים הנעים ממכתבי התרעה חתומים על-ידינו ועד נקיטת הליכים ופתיחת תיק הוצאה לפועל כנגד חובות אשר גבייתם בעייתית ומתמשכת, או במקים של אי כיסוי להמחאות.צעדים אלו יעזרו לנקות את רשימת החובות לחברה במהירות . אנו נסייע לייצב את המאזן של העסק שלך דבר שהוא קריטי לקיומו ונאפשר לך את מרחב הנשימה הראוי לניהולו הפיננסי ללא צילם של החובות השוכבים אצל הלקוחות.